INFOLINKA: 00421 919 461 051

Odborníci Planet Ayurveda

    Dr. Vikram Chauhan                               Dr. Meenakshi Chauhan                        

 

Dr. Vikram Chauhan           Dr. Marta Puranjot Kaur ND       Dr. Meenaksi Chauhan           Dr. Madan Gulati Dr. Mark Vinick         Vaidya Anthony Rose III

 

      Dr. Mark Vinick          Vaidya Anthony Rose III.