HPLC

HPLC je skratka pre vysokoúčinnú kvapalinovú chromatografiu (High Performance Liquid Chromatography). Ide o analytickú chemickú metódu používanú na oddelenie, identifikáciu a kvantifikáciu zložiek zmesi. Základným princípom HPLC je rozdelenie zmesi látok (analytov) v kvapalinovej fáze, ktorá sa pohybuje cez pevnú fázu, umiestnenú v chromatografickom stĺpci.

V HPLC je kvapalinová fáza (mobilná fáza) pod vysokým tlakom pumpovaná cez chromatografický stĺpec, ktorý obsahuje pevnú fázu (stacionárnu fázu). Analyty vstupujú do stĺpca s mobilnou fázou a sú oddelené na základe ich rôznych interakcií s pevnou fázou a mobilnou fázou. Rôzne látky opúšťajú chromatografický stĺpec v rôznych časoch, čo umožňuje ich oddelenie a identifikáciu.

HPLC sa používa v mnohých oblastiach, vrátane farmácie, potravinárstva, environmentálneho monitorovania a biochémie. Je to veľmi citlivá a presná analytická metóda, ktorá umožňuje detekciu aj veľmi malých množstiev látok v komplexných zmesiach.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz