INFOLINKA: 00421 919 461 051, Po - Pia 10:00 - 13:00

Ajurvédske produkty založené na štandardizovaných extraktoch Planet Ayurveda

 Dr. Vikram Chauhan„V Ajurvéde sa uvádza, že dávka čistých bylinných práškov by mala byť  3 - 6 gramov. Ak vložíme do kapsulí surové rastliny, nedosiahneme pri danom množstve žiadne výsledky. Pre použitie bylinných práškov som vyvinul sortiment bylinných práškových zmesí - kombinácie Churna, pričom jednotlivé balenia obsahujú surové bylinné prášky s vynikajúcimi výsledkami.

Ak ale chcete dosiahnuť podobné výsledky pri menšom dávkovaní (v kapsuliach), tu sú dôležité práve extrakty. Preto sme vyvinuli bylinné štandardizované extrakty. Používam ich už viac ako 15 rokov vo svojej praxi a dosahujem vďaka nim výborné výsledky.“  

 Dr. Vikram Chauhan, CEO a zakladateľ značky Planet Ayurveda

 

Neprehliadnite  o význame extraktov v ajurvéde.

 

Extrakcia

Bežne používaná technika extrahovania aktívnej látky z nespracovanej rastliny sa volá extrakcia. Výber činidla je pre prípravu extraktov kľúčový. Extrakty sa pripravujú oddelením rozpustných zložiek od rastlinných pletív pomocou vhodného činidla, ako je napr. alkohol, voda alebo éter. Získaná tekutina sa pomocou vyparovania stane koncentrovanejšou, čím získame tekutý extrakt, resp. pri odparení takmer do úplného vyschnutia, získame tuhý extrakt. Podľa typu použitého činidla sa extrakty delia na alkoholické, éterické alebo vodné.

 

Štandardizovaný bylinný extrakt

Štandardizovaný bylinný extrakt je pripravený spôsobom, aby obsahoval určitý vopred stanovený obsah aktívnej zložky. Napríklad štandardizovaný extrakt Ashwagandhy (Withania Somnifera) obsahuje vždy minimálne 5% withanolidov, štandardizovaný extrakt Kurkumínu zas 95% kurkuminoidov. Koncept štandardizácie má obrovský dosah na kvalitu bylinných produktov. Štandardizácia napomáha nastaviť zloženie bylinného prípravku tak, aby obsahoval definovaný obsah s jasne daným pomerom aktívnych zložiek s terapeutickým účinkom. 

Najzreteľnejšou výhodou štandardizácie je garantovaný obsah jednej alebo viacerých aktívnych zložiek či zlúčenín. Štandadizácia ale zabezpečí oveľa viac ako len garantovanú úroveň látok. Štandardizácia zabezpečí konzistenciu zloženia a tým aj konzistenciu účinku akéhokoľvek bylinného extraktu.

Chemická analýza vykonaná vhodnými technikami ako je vysoko výkonná kvapalinová chromatografia, kvapalinová a plynná chromatografia, chromatografia na tenkej vrstve, je kľúčovým aspektom štandardizácie. Štandardizovaný extrakt je štandardizovaným s ohľadom na jednu alebo viacero špecifických zložiek alebo skupinu zložiek. Vo väčšine prípadov sa štandardizácia vykonáva podľa jedného alebo viacerých kľúčových aktívnych zložiek. V prípadoch, v ktorých neboli identifikované kľúčové aktívne zložky, štandardizácia nemôže byť vykonaná.

 

Výhoda štandardizovaných extraktov použitých v produktoch Planet Ayurveda

Chemické zloženie typické pre pôvodnú rastlinu zostáva rovnaké aj v štandardizovaných extraktoch, navyše ale ponúka výhodu garantovanej úrovne určitých kľúčových zložiek. Narastajúci počet prírodných liekov, ktoré sú pripravené na základe štandardizovaných bylinných extraktov, má potvrdenú svoju klinickú účinnosť klinickými skúškami.

Príčina účinnosti produktov značky Planet Ayurveda je jednoduchá: štandardizované extrakty ponúkajú stály a opakovane dosiahnuteľný terapeutický účinok pri najvyššom možnom stupni bezpečnosti. Štandardizované extrakty poskytujú lepšie kliknické výsledky ako nespracované byliny.

Prehľadnú schému výroby štandardizovaných extraktov nájdete tu.

 

Štandardizované bylinné extrakty Planet Ayurveda verzus nespracované byliny

Keďže sa bežné extrakty spracovávajú priamo z nespracovaných bylín, môžu dosahovať rôzny obsah zložiek, rôznu kvalitu a rôzne terapeutické účinky. Rôznorodosť u bylín je obrovská, dokonca aj medzi zástupcami rovnakého druhu. Inak povedané, dve rastliny rovnakého druhu môžu vyzerať, stále ale môžu mať výrazne odlišnú úroveň aktívnych zložiek, ktoré oobsahujú. Prírodné prípravky vyrobené priamo z bylín sa môžu výrazne líšiť vo svojom chemickom zložení a nemôžu poskytnúť rovnaké terapeutické účinky. Pretože pacient ako aj lekár nebudú môcť spozorovať tento rozdiel, nebudú ho môcť ani kompenzovať. Následkom toho môžu byť nekonzistentné výsledky liečby.

 

Štandardizované bylinné extrakty Planet Ayurveda použité v kapsuliach ponúkajú tieto výhody oproti kapsuliam, ktoré obsahujú surový bylinný prášok:

 1. Vysokokvalitný bylinný extrakt, ktorý obsahuje stále úrovne presne určených zložiek.
 2. Štandardizované bylinné extrakty obsahujú okrem presne určenej úrovne aktívnych zložiek aj všetky ostatné zložky byliny (niektoré z nich môžu prispieť k celkovému terapeutickému účinku – tzv. synergický efekt).
 3. U bylinných extraktov sa dôsledne kontroluje ich kvalita počas všetkých fáz výroby, od pestovania, cez zber až po spracovanie.

 

Klinické výhody:

Štandardizované bylinné extrakty značky Planet Ayurveda v kapsuliach majú zreteľné klinické výhody:

 1. Vysokokvalitné extrakty s konzistentnou účinnosťou.
 2. Konzistentná účinnosť umožňuje presné užívanie.
 3. Konzistentná účinnosť umožňuje konzistentné klinické výsledky.
 4. Vysoká kvalita kontroly zabezpečuje kvalitu a bezpečnosť štandardizovaných bylinných extraktov.

Štandardizované extrakty

Ajurvédske produkty založené na štandardizovaných extraktoch Planet Ayurveda

 Dr. Vikram Chauhan„V Ajurvéde sa uvádza, že dávka čistých bylinných práškov by mala byť  3 - 6 gramov. Ak vložíme do kapsulí surové rastliny, nedosiahneme pri danom množstve žiadne výsledky. Pre použitie bylinných práškov som vyvinul sortiment bylinných práškových zmesí - kombinácie Churna, pričom jednotlivé balenia obsahujú surové bylinné prášky s vynikajúcimi výsledkami.

Ak ale chcete dosiahnuť podobné výsledky pri menšom dávkovaní (v kapsuliach), tu sú dôležité práve extrakty. Preto sme vyvinuli bylinné štandardizované extrakty. Používam ich už viac ako 15 rokov vo svojej praxi a dosahujem vďaka nim výborné výsledky.“  

 Dr. Vikram Chauhan, CEO a zakladateľ značky Planet Ayurveda

 

Neprehliadnite  o význame extraktov v ajurvéde.

 

Extrakcia

Bežne používaná technika extrahovania aktívnej látky z nespracovanej rastliny sa volá extrakcia. Výber činidla je pre prípravu extraktov kľúčový. Extrakty sa pripravujú oddelením rozpustných zložiek od rastlinných pletív pomocou vhodného činidla, ako je napr. alkohol, voda alebo éter. Získaná tekutina sa pomocou vyparovania stane koncentrovanejšou, čím získame tekutý extrakt, resp. pri odparení takmer do úplného vyschnutia, získame tuhý extrakt. Podľa typu použitého činidla sa extrakty delia na alkoholické, éterické alebo vodné.

 

Štandardizovaný bylinný extrakt

Štandardizovaný bylinný extrakt je pripravený spôsobom, aby obsahoval určitý vopred stanovený obsah aktívnej zložky. Napríklad štandardizovaný extrakt Ashwagandhy (Withania Somnifera) obsahuje vždy minimálne 5% withanolidov, štandardizovaný extrakt Kurkumínu zas 95% kurkuminoidov. Koncept štandardizácie má obrovský dosah na kvalitu bylinných produktov. Štandardizácia napomáha nastaviť zloženie bylinného prípravku tak, aby obsahoval definovaný obsah s jasne daným pomerom aktívnych zložiek s terapeutickým účinkom. 

Najzreteľnejšou výhodou štandardizácie je garantovaný obsah jednej alebo viacerých aktívnych zložiek či zlúčenín. Štandadizácia ale zabezpečí oveľa viac ako len garantovanú úroveň látok. Štandardizácia zabezpečí konzistenciu zloženia a tým aj konzistenciu účinku akéhokoľvek bylinného extraktu.

Chemická analýza vykonaná vhodnými technikami ako je vysoko výkonná kvapalinová chromatografia, kvapalinová a plynná chromatografia, chromatografia na tenkej vrstve, je kľúčovým aspektom štandardizácie. Štandardizovaný extrakt je štandardizovaným s ohľadom na jednu alebo viacero špecifických zložiek alebo skupinu zložiek. Vo väčšine prípadov sa štandardizácia vykonáva podľa jedného alebo viacerých kľúčových aktívnych zložiek. V prípadoch, v ktorých neboli identifikované kľúčové aktívne zložky, štandardizácia nemôže byť vykonaná.

 

Výhoda štandardizovaných extraktov použitých v produktoch Planet Ayurveda

Chemické zloženie typické pre pôvodnú rastlinu zostáva rovnaké aj v štandardizovaných extraktoch, navyše ale ponúka výhodu garantovanej úrovne určitých kľúčových zložiek. Narastajúci počet prírodných liekov, ktoré sú pripravené na základe štandardizovaných bylinných extraktov, má potvrdenú svoju klinickú účinnosť klinickými skúškami.

Príčina účinnosti produktov značky Planet Ayurveda je jednoduchá: štandardizované extrakty ponúkajú stály a opakovane dosiahnuteľný terapeutický účinok pri najvyššom možnom stupni bezpečnosti. Štandardizované extrakty poskytujú lepšie kliknické výsledky ako nespracované byliny.

Prehľadnú schému výroby štandardizovaných extraktov nájdete tu.

 

Štandardizované bylinné extrakty Planet Ayurveda verzus nespracované byliny

Keďže sa bežné extrakty spracovávajú priamo z nespracovaných bylín, môžu dosahovať rôzny obsah zložiek, rôznu kvalitu a rôzne terapeutické účinky. Rôznorodosť u bylín je obrovská, dokonca aj medzi zástupcami rovnakého druhu. Inak povedané, dve rastliny rovnakého druhu môžu vyzerať, stále ale môžu mať výrazne odlišnú úroveň aktívnych zložiek, ktoré oobsahujú. Prírodné prípravky vyrobené priamo z bylín sa môžu výrazne líšiť vo svojom chemickom zložení a nemôžu poskytnúť rovnaké terapeutické účinky. Pretože pacient ako aj lekár nebudú môcť spozorovať tento rozdiel, nebudú ho môcť ani kompenzovať. Následkom toho môžu byť nekonzistentné výsledky liečby.

 

Štandardizované bylinné extrakty Planet Ayurveda použité v kapsuliach ponúkajú tieto výhody oproti kapsuliam, ktoré obsahujú surový bylinný prášok:

 1. Vysokokvalitný bylinný extrakt, ktorý obsahuje stále úrovne presne určených zložiek.
 2. Štandardizované bylinné extrakty obsahujú okrem presne určenej úrovne aktívnych zložiek aj všetky ostatné zložky byliny (niektoré z nich môžu prispieť k celkovému terapeutickému účinku – tzv. synergický efekt).
 3. U bylinných extraktov sa dôsledne kontroluje ich kvalita počas všetkých fáz výroby, od pestovania, cez zber až po spracovanie.

 

Klinické výhody:

Štandardizované bylinné extrakty značky Planet Ayurveda v kapsuliach majú zreteľné klinické výhody:

 1. Vysokokvalitné extrakty s konzistentnou účinnosťou.
 2. Konzistentná účinnosť umožňuje presné užívanie.
 3. Konzistentná účinnosť umožňuje konzistentné klinické výsledky.
 4. Vysoká kvalita kontroly zabezpečuje kvalitu a bezpečnosť štandardizovaných bylinných extraktov.